• ประสานความร่วมมือ หารือ กับทีมงานบริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน

    ประสานความร่วมมือ หารือ กับทีมงานบริษัท ทีโอที จำกัด

  • ร่วมโครงการ

    ร่วมโครงการ "กุศลร่วมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย

  • ออกประสาน/ติดตามงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

    ออกประสาน/ติดตามงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชา