ตรวจเยี่ยมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

 

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว ออกตรวจเยี่ยมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

 

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ข่าวประชาสัมพันธ์การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562

    ข่าวประชาสัมพันธ์การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกา

  •  

    ตรวจเยี่ยมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกา

  •  

    การประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐ