การประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

 

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม  2561 เวลา 13.30 น. นายอุดมเขต ราษฏร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว ในการนี้นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมป... อ่านเพิ่มเติม...

"Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

 

วันที่ 9 ธ.ค. 2561 เวลา 15.00 น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมปั่น "Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน โดยจังหวัดสระแก้วมีเส้นทางมงคล รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม...

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

 

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมีภาคีทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาพร้อมทั้งสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า 400 คน ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  •  

    การประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกั

  •  

    "Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

  •  

    วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)