ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสระแก้ว จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศล

วันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสระแก้วจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศลเงินรายได้ไปพัฒนาศุนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ บริเวณสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศลโดยชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสระแก้วจัดขึ้นเพื่อให้ทุก... อ่านเพิ่มเติม...

ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

วันอังคาร ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจาก นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน โดยมีนายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการในศูนย์ราชการเข้าร่วมการประชุมการขับเคลี่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสร... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • แบบสำรวจสถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดสระแก้ว

  • ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสระแก้ว จัดการแข่งขัน

  • ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน