Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้32
เมื่อวาน134
อาทิตย์นี้292
เดือนนี้2403
ทั้งหมด61975

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

รายงานงบทดลองประจำเดือน

 


                                                                               budget64    

 

                                     เดือนตุลาคม 2563

                                     เงินฝากคลังเดือนตุลาคม 2563

                                     เดือนพฤศจิกายน 2563

                                     เงินฝากคลังเดือนพฤศจิกายน 2563

                                     เดือนธันวาคม 2563

                                     เงินฝากคลังเดือนธันวาคม 2563

                                     เดือนมกราคม 2564

                                     เงินฝากคลังเดือนมกราคม 2564

                                     เดือนกุมภาพันธ์ 2564

                                     เงินฝากคลังเดือนกุมภาพันธ์ 2564

                                     เดือนมีนาคม 2564

                                     เงินฝากคลังเดือนมีนาคม 2564


                    

                                      *******************************************************************

 

 

budget63

                                     เดือนมกราคม 2563

                                     เงินฝากคลังเดือนมกราคม 2563

                                     เดือนกุมภาพันธ์ 2563

                                     เงินฝากคลังเดือนกุมภาพันธ์ 2563

                                     เดือนมีนาคม 2563

                                     เงินฝากคลังเดือนมีนาคม 2563

                                     เดือนเมษายน 2563

                                     เงินฝากคลังเดือนเมษายน 2563

                                     เดือนพฤษภาคม 2563

                                     เงินฝากคลังเดือนพฤษภาคม 2563

                                     เดือนมิถุนายน 2563

                                     เงินฝากคลังเดือนมิถุนายน 2563

                                     เดือนกรกฎาคม 2563

                                     เงินฝากคลังเดือนกรกฎาคม 2563

                                     เดือนสิงหาคม 2563

                                     เงินฝากคลังเดือนสิงหาคม 2563

                                     เดือนกันยายน 2563

                                     เงินฝากคลังเดือนกันยายน 2563

                                    

                                     *******************************************************************

budget62

                                     เดือนตุลาคม 2561

                                     เดือนพฤศจิกายน 2561

                                     เดือนธันวาคม 2561

                                     เงินฝากคลังเดือนธันวาคม 2561

                                     มกราคม 2562

                                     กุมภาพันธ์ 2562

                                     มีนาคม 2562

                                     เมษายน 2562

                                     พฤษภาคม 2562

                                     มิถุนายน 2562

                                     กรกฎาคม 2562

                                     สิงหาคม 2562

                                     กันยายน 2562

                                     ตุลาคม 2562

                                     พฤศจิกายน 2562

                                     ธันวาคม 2562

                                     เงินฝากคลังเดือนมกราคม 2562

                                     เงินฝากคลังเดือนกุมภาพันธ์ 2562

                                     เงินฝากคลังเดือนมีนาคม 2562

                                     เงินฝากคลังเดือนเมษายน 2562

                                     เงินฝากคลังเดือนพฤษภาคม 2562

                                     เงินฝากคลังเดือนมิถุนายน 2562

                                     เงินฝากคลังเดือนกรกฎาคม 2562

                                     เงินฝากคลังเดือนสิงหาคม 2562

                                     เงินฝากคลังเดือนกันยายน 2562

                                     เงินฝากคลังเดือนตุลาคม 2562

                                     เงินฝากคลังเดือนพฤศจิกายน 2562

                                     เงินฝากคลังเดือนธันวาคม 2562

 

                                      *******************************************************************

 

budget61

                                                        เดือนมกราคม 2561

                                                        เดือนกุมภาพันธ์ 2561

                                                        เดือนเมษายน 2561

                                                        เดือนพฤษภาคม 2561

                                                        เดือนมิถุนายน 2561

                                                        เดือนกรกฎาคม 2561

                                                        เดือนสิงหาคม 2561

                                                        เดือนกันยายน 2561

                                                        เดือนตุลาคม 2561

                                                        เดือนพฤศจิกายน 2561

                                                        เดือนธันวาคม 2561

                                                        เงินฝากคลังเดือนธันวาคม 2561

 

                                       *******************************************************************

 

budget60

                                                        ธันวาคม 2560

                                                        พฤศจิกายน 2560

                                                        ตุลาคม 2560

                                                        เงินฝากคลัง ก.ย.60

                                                        Statement ก.ย.60

                                                        เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ก.ย.60

                                                        เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ก.ย.60

                                                        เงินสดคงเหลือ ก.ย.60

                                                        กันยายน 2560

                                                        งบทดลองกันยายน 2560

                                                        สิงหาคม 2560

                                                        กรกฎาคม 2560

                                                        มิถุนายน 2560

                                                        พฤษภาคม 2560

                                                        เมษายน 2560

                                                        มีนาคม 2560

 

                                       *******************************************************************