ทำเนียบผู้บริหาร

boss1

          นางแสงอรุณ บุญศรี

               สถิติจังหวัดสระแก้ว

Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้5
เมื่อวาน13
อาทิตย์นี้197
เดือนนี้665
ทั้งหมด50828

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมหารือติดตามและประเมินผลเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เขียนโดย admin 9
ร่วมรับฟังนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 12
ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 11
สำรวจความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้บริโภค งาน "ถนนคนเดิน ณ ถนนบำรุงราษฎร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว" เขียนโดย admin 16
สำรวจความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้บริโภค งาน "ถนนคนเดิน ณ ถนนบำรุงราษฎร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว" เขียนโดย admin 14
ประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 21
ภัยแล้งจังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 32
ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 36
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 39
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 34
ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 37
ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า Butterfly Night Market เขียนโดย admin 32
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 38
ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการทอผ้าไทยพื้นถิ่นสระแก้ว เขียนโดย admin 35
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 42
ผลการสำรวจการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 40
ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เขียนโดย admin 38
เข้าร่วมอบรมหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงาน" เขียนโดย admin 37
ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 38
ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 38
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เขียนโดย admin 46
ข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 56
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 79
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เขียนโดย admin 81
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เขียนโดย admin 72
ข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 96
มอบอาหาร เครื่องดื่ม "ตู้ปันสุข" เขียนโดย admin 88
ตรวจเยี่ยมและประเมินร้านตัดผม-เสริมสวยเทศบาลเมืองสระแก้ว เขียนโดย admin 102
โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 93
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 96
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 95
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 เขียนโดย admin 94
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 111
ข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูล ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 71
พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 73
ข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูล ประจำเดือนเมษายน 2563 เขียนโดย admin 104
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 119
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 99
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 129
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 90
ร่วมพิธี "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 163
ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 141
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด เขียนโดย admin 141
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยมาดีสระแก้ว เขียนโดย admin 140
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 189
การสำรวจความพึงพอใจ งานเทศกาลประจำปี "งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว" ประจำปี 2563 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 154
การสำรวจความพึงพอใจ งานเทศกาลประจำปี "งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว" ประจำปี 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 198
มาดีสระแก้วสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาเที่ยวงาน "งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว" เขียนโดย admin 88
พิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย admin 86
ขบวนแห่งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 89
พิธีสักการะเเละบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระเเก้ว เขียนโดย admin 96
เทศกาลวันมาฆบูชา เชิญชวนเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร และปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน เขียนโดย admin 94
ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 เขียนโดย admin 128
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 116
ประชุมออกร้านและจัดนิทรรศการในงาน "สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว" ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 162
ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 124
ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 117
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เขียนโดย admin 108
ผลสำรวจความคิดเห็นจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 107
กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เขียนโดย admin 131
พิธีถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 95
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 88
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมและคณะ เขียนโดย admin 96
มาดีมาประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 132
มาดีมาประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 124
มาดีมาประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 126
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 134
ประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 116
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่12/2562 เขียนโดย admin 115
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 124
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 127
กิจกรรมพบปะ "สภากาแฟ" จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 112
การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 120
การจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม เขียนโดย admin 114
พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร อสม. เพื่อสร้างการรับรู้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย admin 120
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 128
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานจิตอาสาและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 172
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 119
ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อชี้แจงภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย admin 114
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 96
โครงการปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 104
วันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 109
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 104
ร่วมพิธีเปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เขียนโดย admin 94
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 112
วันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน เขียนโดย admin 100
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 123
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 122
ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 132
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 149
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 131
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เขียนโดย admin 214
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 202
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 235
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 192
พิธีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 246
พิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 150
ประชุมประจำเดือน มอบนโยบาย/วางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 154
รายงานตัวกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งสถิติจังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 138
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 145