แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา เขียนโดย admin 81
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาจังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 92
โครงการอบรมหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy) เขียนโดย admin 166
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เขียนโดย admin 96
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน กันยายน 2560 เขียนโดย admin 183
ร่วมพิธีมอบเงินโครงการและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เขียนโดย admin 80
ร่วมกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 152
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 94
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เขียนโดย admin 148
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ศูนย์อรัญประเทศ เขียนโดย admin 82
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ศูนย์ กศน.ตาพระยา เขียนโดย admin 119
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ศูนย์วไลอลงกรณ์ เขียนโดย admin 79
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 120
จัดเทศน์การกุศล "๗๗ จังหวัด รวมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย" เขียนโดย admin 75
ร่วมประชุมอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เขียนโดย admin 70
ร่วมเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 81
ร่วมโครงการ "รักษาศีล จิตบริสุทธิ์ แต่งชุดขาวในวันธรรมสวนะหรือวันพระ" เขียนโดย admin 67
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย admin 160
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประกวดขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ หุ่นผีเสื้อ และหนูน้อยผีเสื้อ เขียนโดย admin 125
ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขียนโดย admin 96
ร่วมแถลงข่าวโครงการปั่นจักรยานแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด เบญจบูรพาฯ "Benja Burapha Cycling Rally 2017" เขียนโดย admin 109
ร่วมประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เขียนโดย admin 135
ร่วมกิจกรรมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เขียนโดย admin 111
ร่วมประชุม "การพัฒนารายการวิทยุ" สวท.สระแก้ว เขียนโดย admin 89
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 137
ร่วมเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมฯ เขียนโดย admin 91
ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เขียนโดย admin 132
ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่าย เขียนโดย admin 133
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เขียนโดย admin 131
รองปลัดกระทรวงดีอี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ตรวจเยี่ยมเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 154
ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย admin 117
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม เขียนโดย admin 163
ร่วมงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เขียนโดย admin 165
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 132
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 189
ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 151
ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 160
ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 156
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 187
ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” เขียนโดย admin 258
วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 110
ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคนดีศรีสระแก้ว เขียนโดย admin 176
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 118
ร่วม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 เขียนโดย admin 117
ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อการศึกษาปริยัติธรรมฯ เขียนโดย admin 108
ร่วมตรวจนับคะแนนเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็น อ.ก.พ. จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 115
พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 104
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 154
พบผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อทบทวนความพร้อมในการยกระดับเป็นศูนย์ดิจิทอลชุมชน เขียนโดย admin 123
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 170
จัดประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 รอบการแจงนับ เขียนโดย admin 156
เปิดงานฟื้นฟูประเพณี สู่ขวัญควายจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 113
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 117
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 194
ร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพฯ เขียนโดย admin 160
ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 138
ร่วมงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 - 2021” เขียนโดย admin 127
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 169
พิธีเปิดงาน “มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา”จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 149
ร่วมแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เขียนโดย admin 154
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานแสดง แสง สี เสียง “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และงาน“มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา” จังหวัดสระแก้ว" เขียนโดย admin 200
การประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสม การบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 196
ร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 171
ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ "100 วัน 100 ต้น 100 คน 100 องค์กร" เขียนโดย admin 187
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 124
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมกราคม 2560 เขียนโดย admin 182
งานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 136
ค่านิยมการให้และรับของขวัญ ในเทศกาลปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 195
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนธันวาคม 2559 เขียนโดย admin 129
สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีปิดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย admin 143
จังหวัดสระแก้วจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เขียนโดย admin 136
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ปั่น เดิน วิ่ง เต้น) เขียนโดย admin 236
ลงพื้นที่ประชาคมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านบ่อลูกรัง เขียนโดย admin 193
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤศจิกายน 2559 เขียนโดย admin 155
ร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" เขียนโดย admin 137
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยเนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 153
งานปิยะมหาราช ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 155
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เขียนโดย admin 184
ออกประเมินเพื่อพิจารณาจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชนตำบลคลองหาด เขียนโดย admin 154
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนตุลาคม 2559 เขียนโดย admin 159
ลงนามแสดงความอาลัยพระบาทมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 206
พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สรรคาลัย เขียนโดย admin 1038
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ อำเภอเขาฉกรรจ์ ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 140
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 343
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เขียนโดย admin 411
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 658
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน กันยายน 2559 เขียนโดย admin 211
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน สิงหาคม 2559 เขียนโดย admin 261
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เขียนโดย admin 213
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เขียนโดย admin 200
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 เขียนโดย admin 224
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เขียนโดย admin 260
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 เขียนโดย admin 236
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎษราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 176
กิจกรรม Big Cleaning Day เขียนโดย admin 202
รับโล่เกียรติคุณ ประหยัดใช้พลังงานในภาครัฐ เขียนโดย admin 157
ร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เขียนโดย admin 202
จังหวัดเคลื่อนที่ เดือน มีนาคม 2559 เขียนโดย admin 218
ICT สำหรับคนพิการ เขียนโดย admin 209
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว 1/2559 เขียนโดย admin 215