แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 105
ร่วม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 เขียนโดย admin 106
ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อการศึกษาปริยัติธรรมฯ เขียนโดย admin 95
ร่วมตรวจนับคะแนนเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็น อ.ก.พ. จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 102
พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 92
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 137
พบผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อทบทวนความพร้อมในการยกระดับเป็นศูนย์ดิจิทอลชุมชน เขียนโดย admin 112
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 158
จัดประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 รอบการแจงนับ เขียนโดย admin 141
เปิดงานฟื้นฟูประเพณี สู่ขวัญควายจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 100
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 106
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 168
ร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพฯ เขียนโดย admin 144
ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 127
ร่วมงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 - 2021” เขียนโดย admin 117
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 156
พิธีเปิดงาน “มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา”จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 136
ร่วมแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เขียนโดย admin 142
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานแสดง แสง สี เสียง “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และงาน“มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา” จังหวัดสระแก้ว" เขียนโดย admin 190
การประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสม การบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 180
ร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 157
ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ "100 วัน 100 ต้น 100 คน 100 องค์กร" เขียนโดย admin 171
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 114
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมกราคม 2560 เขียนโดย admin 168
งานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 127
ค่านิยมการให้และรับของขวัญ ในเทศกาลปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 178
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนธันวาคม 2559 เขียนโดย admin 118
สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีปิดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย admin 134
จังหวัดสระแก้วจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เขียนโดย admin 128
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ปั่น เดิน วิ่ง เต้น) เขียนโดย admin 219
ลงพื้นที่ประชาคมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านบ่อลูกรัง เขียนโดย admin 182
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤศจิกายน 2559 เขียนโดย admin 142
ร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" เขียนโดย admin 129
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยเนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 142
งานปิยะมหาราช ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 145
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เขียนโดย admin 173
ออกประเมินเพื่อพิจารณาจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชนตำบลคลองหาด เขียนโดย admin 143
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนตุลาคม 2559 เขียนโดย admin 149
ลงนามแสดงความอาลัยพระบาทมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 180
พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สรรคาลัย เขียนโดย admin 1022
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ อำเภอเขาฉกรรจ์ ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 128
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 327
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เขียนโดย admin 397
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 642
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน กันยายน 2559 เขียนโดย admin 201
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน สิงหาคม 2559 เขียนโดย admin 243
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เขียนโดย admin 202
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เขียนโดย admin 186
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 เขียนโดย admin 211
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เขียนโดย admin 243
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 เขียนโดย admin 226
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎษราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 158
กิจกรรม Big Cleaning Day เขียนโดย admin 186
รับโล่เกียรติคุณ ประหยัดใช้พลังงานในภาครัฐ เขียนโดย admin 140
ร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เขียนโดย admin 184
จังหวัดเคลื่อนที่ เดือน มีนาคม 2559 เขียนโดย admin 193
ICT สำหรับคนพิการ เขียนโดย admin 192
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว 1/2559 เขียนโดย admin 198
ขอเชิญชวนรับชมละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เขียนโดย admin 161
จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 109
สถิติจังหวัดสระแก้ว ให้สัมภาษณ์คณะวิจัยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เขียนโดย admin 217
จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เดือนมกราคม 2559 เขียนโดย admin 165
โครงการพัฒนาการเกษตรด้านปศุสัตว์ เรื่อง “ไก่พื้นเมืองต่อเนื่องเชิงธุรกิจได้อย่างไร” เขียนโดย admin 147
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย admin 219
งานสมโภชวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 197
จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เดือนธันวาคม 2558 เขียนโดย admin 247
พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เขียนโดย admin 183
กิจกรรม "BIKE FOR DAD" เขียนโดย admin 139
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) "Transparent THAILAND" เขียนโดย admin 201
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เขียนโดย admin 145
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 เขียนโดย admin 123
รำลึกวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว 1 ธันวาคม 2558 เขียนโดย admin 189
จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เดือนพฤศจิกายน 2558 เขียนโดย admin 168
งานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว 2558 เขียนโดย admin 363
โครงการ "รักษาศีล จิตบริสุทธิ์ แต่งชุดขาว ในวันธรรมสวนะ" เขียนโดย admin 213
ร่วมพิธีวัน "วันปิยมหาราช" 2558 เขียนโดย admin 132
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2558 เขียนโดย admin 154
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดโพชฌังคปริตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 155
สถจ.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมปลูกป่าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 213
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2558 เขียนโดย admin 207
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เขียนโดย admin 147
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน สิงหาคม 2558 เขียนโดย admin 163
สถจ.สระแก้ว ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เขียนโดย admin 148
สถจ.สระแก้ว ร่วมกิจกรรม "Bike For Mom" ปั่นเพื่อแม่ เขียนโดย admin 123
สถจ.สระแก้ว ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๘ เขียนโดย admin 184
พิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 1123