พิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 12082557

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นางทัศนีย์  เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๘๓ รูป พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว