สถจ.สระแก้ว ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางทัศนีย์  เพ็ญแสง  สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๘ และกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๘ ภายใต้การรณรงค์ว่า "สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี" ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

70093  70095

70096