ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางทัศนีย์ เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" ณ สนามโรงเรียนบ้านกะสัง หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีการให้บริการข้อมูลทางสถิติ และกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับรางวัล รวมทั้งแจกเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติ มีประชาชน เด็กนักเรียน ให้ความสนใจเหมือนทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา

091212 resized_1 091212 resized_2

091212 resized_3 091212 resized_4