พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๖๔ รูป ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

20150728 072755_resized 20150728 073128_resized