สถจ.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมปลูกป่าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นางทัศนีย์ เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เพื่อปลูกในบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์หนองกระจบ บ้านคลองสำอางใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 26425 26427

26424 26421

26423 26422