ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2558

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางทัศนีย์ เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าไร่ อำเภอตาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีการให้บริการข้อมูลทางสถิติ และกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับรางวัล รวมทั้งแจกเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติ มีประชาชน เด็กนักเรียน ให้ความสนใจเหมือนทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา

IMG 20151016_085424_small IMG 20151016_112151_small