ร่วมพิธีวัน "วันปิยมหาราช" 2558

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นางทัศนีย์ เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพัฒนาการศึกษา การทหาร การสื่อสาร การรถไฟ ทรงโปรดให้มีการเลิกทาส โดยมิได้มีการเสียเลือดเนื้อ และทรงนำประเทศชาติ รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของใคร 

20151023 065209_resized 20151023 070537_resized

20151023 075730_resized 1446431296670 resized