โครงการ "รักษาศีล จิตบริสุทธิ์ แต่งชุดขาว ในวันธรรมสวนะ"

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นางทัศนีย์  เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว เชิญชวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ "รักษาศีล จิตบริสุทธิ์ แต่งชุดขาว ในวันธรรมสวนะ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว และสอดรับกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามนโยบาย "จังหวัดแห่งความสุขด้วย 4 ดี วิถีพอเพียง"

1446431333655 resized