งานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว 2558

เช้าวันนี้ (6 พ.ย. 58) นางทัศนีย์ เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบสิ่งของเพื่อใช้ในงาน "สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด" โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ ซึ่งงานกาชาดในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

1446799412685 resized 1446799407677 resized