จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เดือนพฤศจิกายน 2558

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางทัศนีย์  เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" ณ วัดบ้านด่าน หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีการให้บริการข้อมูลทางสถิติ และกิจกรรม ตอบคำถามลุ้นรับรางวัล รวมทั้งแจกเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติต่อไป

1447396073345 resized 1447396075972 resized

1447396085028 resized 1447396089858 resized