รำลึกวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว 1 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 นางทัศนีย์ เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานรำลึกวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ครบ 22 ปี ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี ข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นราชสักการะและราชสดุดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ข้าราชการทุกคน มีอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึก มีทัศนคติ มีพฤติกรรมในการทำงาน เป็นข้าราชการที่ดี เป็นที่รักของประชาชน ยึดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา มาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ มุ่งมั่นรักษาความดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดมา

 1449024572803 resized

 1449024560095 resized