กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 นางทัศนีย์ เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ อ่างเก็บน้ำคลองพระสทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวนกว่า 500,00 ตัวและกุ้งก้ามกรามจำนวน 700,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมทั้งให้ประชาชนรู้คุณค่าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

12301718 746149525519635_4771218893585832505_n  12301689 746149045519683_930543732767291921_n