ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) "Transparent THAILAND"

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 นางทัศนีย์  เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) "Transparent THAILAND" ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน พร้อมกับการถ่ายทอดสัญญาณจากส่วนกลาง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ

 1449634279001 resized