กิจกรรม "BIKE FOR DAD"

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางทัศนีย์  เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อพ่อ” (BIKE FOR DAD) 

บนเส้นทางสิริมงคลจังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ไป-กลับ ๒๙ กิโลเมตร 

 ผ่านเส้นทางซึ่งเป็นสถานที่สิริมงคลของจังหวัด ณ จุดเริ่มต้น คือ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว-หลวงพ่อทองวัดสระแก้ว-สนง.พัฒนาที่ดิน-สนง.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสระแก้ว-ตำรวจทางหลวงสระแก้ว-โรงเรียนกาสรกสิวิทย์-ขนส่งจังหวัดสระแก้ว-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว-ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว และสิ้นสุดหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี อ.ส. และ อป.พร. เป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว มีสายตรวจจักรยาน และกำลังทหาร ตำรวจ คอยอำนวยการความสะดวกด้านการจราจร ซึ่งมีการปิดเส้นทางบางจุดแบบเป็นช่วงๆ เมื่อขบวนผ่านแล้วจะเปิดให้ใช้ถนนตามปกติ เพื่อไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนมากนัก

1450078881870 resized

1450078896792 resized

1449809520983 resized