จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เดือนธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" ณ วัดหนองแวง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแหวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีการให้บริการข้อมูลทางสถิติ และกิจกรรม ตอบคำถามลุ้นรับรางวัล รวมทั้งแจกเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติต่อไป

 1451355266004 1451355264556