งานสมโภชวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ นางทัศนีย์  เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีขอสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งกำหนดให้วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี เป็นวันที่ดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันราชพิธีและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภาคเช้าได้ประกอบพิธีพราหมณ์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด

DSC00577small