สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา และนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว เฝ้ารับเสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 1453364911969small