จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" ณ วัดวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมีการให้บริการข้อมูลทางสถิติ และกิจกรรม ตอบคำถามลุ้นรับรางวัล รวมทั้งแจกเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติต่อไป

C360 2016-02-12-08-43-01-815  C360 2016-02-12-08-39-00-096   

C360 2016-02-12-08-43-59-573  C360 2016-02-12-08-50-02-767

C360 2016-02-12-10-01-51-390  C360 2016-02-12-10-45-44-334