ขอเชิญชวนรับชมละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

01032559

  

ตอนที่ 1 ไม่มีวัน...หมดอายุ https://www.youtube.com/watch?v=WemEXA9bRmY
ตอนที่ 2 เฟส 1 ตึก 13 https://www.youtube.com/watch?v=S_wUHbKPYnE
ตอนที่ 3 ขอเสียงหน่อย https://www.youtube.com/watch?v=kwZn9kRyYa8
ตอนที่ 4 ตะบันไฟ https://www.youtube.com/watch?v=_oPH_yEO5ic
ตอนที่ 5 โจร-กรรม https://www.youtube.com/watch?v=MHIZ_H9J7jc
ตอนที่ 6 เภ-สัตย์ https://www.youtube.com/watch?v=X1TBgT20GxU
ตอนที่ 7 โฉด เลว ดี https://www.youtube.com/watch?v=3VfZRaUdj0I
ตอนที่ 8 ติดชัวร์ ติดชั่ว https://www.youtube.com/watch?v=yr4jXTOleGM
ตอนที่ 9 กรรม ติด ล้อ https://www.youtube.com/watch?v=XWGRGVRX_Fk
ตอนที่ 10 ต้นกล้า https://www.youtube.com/watch?v=G1qVP0Kpp1A