ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว นำโดยนางทัศนีย์ เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" ณ โรงเรียนกุดเวียน หมู่ที่ ๔ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีการให้บริการข้อมูลทางสถิติ ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 และกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับรางวัล รวมทั้งแจกเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติต่อไป

1464662585475 resized

1464662588955 resized

1464662592496 resized