ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2559

 

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว นำโดยนางทัศนีย์ เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านท่าเต้น หมู่ที่ ๙ ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมีการให้บริการข้อมูลทางสถิติ ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 และกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับรางวัล รวมทั้งแจกเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติต่อไป

1465540646875