ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" ณ วัดคลองหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีการให้บริการข้อมูลทางสถิติ ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 และกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับรางวัล รวมทั้งแจกเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติต่อไป

 1468565393674 1469079944095