พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางทัศนีย์  เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๖๕ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

1469766795104 resized

1469766774842 resized