ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" ณ วัดแก่งไทร หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีการให้บริการข้อมูลทางสถิติ ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 และกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับรางวัล รวมทั้งแจกเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติต่อไป

1446

1449