พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สรรคาลัย

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สรรคาลัย โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา และนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานของรัฐ องค์กรเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า แต่งกายชุดปกติขาว ประดับแขนทุกข์และชุดไว้ทุกข์  ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

1477369603673 resized

1477369622164 resized