ลงนามแสดงความอาลัยพระบาทมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามแสดงความอาลัยพระบาทมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางศศิภัทร์ พงษ์เจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา และนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วยนราชการ ผู้นำศาสนาต่างๆ และประชาชน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

1477379567698 resized

1477379571124 resized