ออกประเมินเพื่อพิจารณาจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชนตำบลคลองหาด

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายสรรชาย  ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว ออกประเมินเพื่อจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชนตำบลคลองหาด ณ ห้องสมุดประชาชนตำบลคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

1477369467861 resized