วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559" โดยมีการบำรุงรักษาต้นไม้ในบริเวณหน่วยงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

1477368964402 resized 1477368958387 resized

1477368943679 resized 1477368938746 resized