งานปิยะมหาราช ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 นายสรรชาย  ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพัฒนาการศึกษา การทหาร การสื่อสาร การรถไฟ ทรงโปรดให้มีการเลิกทาส โดยมิได้มีการเสียเลือดเนื้อ และทรงนำประเทศชาติ รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของใคร 

1477369989192 resized 1477369984047 resized

1477369980618 resized