ร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี"

 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จังหวัดสระแก้วจึงจัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

1479786816217 

1479786787288

1479786825396

1479801145959 

1479786798474

1479799216377

1479798628083

1479798658913