ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายสรรชาย  ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมีการให้บริการข้อมูลทางสถิติ ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 และกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับรางวัล รวมทั้งแจกเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติ

1480063237390

1480063252061

1480063261126

1480063278554

1480063291243