ลงพื้นที่ประชาคมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านบ่อลูกรัง

 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาคมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านบ่อลูกรัง ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน ซึ่งได้รับการต้อนรับและความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารศูนย์นำโดยนายละอองดาว สีลาน้ำเที่ยง และคณะกรรมการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน ชุมชนสามารถใช้ ICT ในการสร้างรายได้ และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชน

14925763 1120119338069195_2235342280276120389_n

14925763 1120119338069195_2235342280276120389_n_1

15036326 1120119421402520_1878571094974237098_n