จังหวัดสระแก้วจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยในช่วงเช้าที่บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้วและที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ได้จัดให้มีพิธีบรวงสรวง หลังจากนั้นที่ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกล่าวสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี

1480644471331

1480644494941