สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีปิดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 นายสรรชาย  ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีปิดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยพระรัตนสราธิคุณ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสระแก้วเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการฯ

 1481075021680

1481075032344

1481075036123