ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" ณ สนามกีฬาข้างองค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด หมู่ที่ 10 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีการให้บริการข้อมูลทางสถิติ ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 และกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับรางวัล รวมทั้งแจกเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติ

1481783261809 1481783267166