ร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมด้วยนางศศิพัชร พงษ์เจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบของแก่คนพิการด้วย

 16388284 1820426958226101_1712872147166759304_n

16299086 1820426961559434_3671296596525502127_n