ร่วมแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2560

20170206 135048smallsmall

20170206 135322small