ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมศักดิ์  พีระชัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านโคคลาน หมู่ที่ 1 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีการให้บริการข้อมูลทางสถิติ และกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับรางวัล รวมทั้งแจกเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติ

1487573554352

1487573565529