ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ปี ๒๕๖๐

นายสรรชาย  ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ปี ๒๕๖๐ ณ สำนักปฏิบัติธรรมป่าลัดกะสัง-สาขาวัดสระแก้ว หมู่ ๒ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เรื่องพระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

12893

12894

12896