พบผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อทบทวนความพร้อมในการยกระดับเป็นศูนย์ดิจิทอลชุมชน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พบผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อทบทวนความพร้อมในการยกระดับเป็นศูนย์ดิจิทอลชุมชน ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว

1491289269604 resized