ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อการศึกษาปริยัติธรรมฯ

นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อการศึกษาปริยัติธรรมฯ ประจำปี 2560 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมกับวัดหนองกะพ้อ โดยพระรัตนสราธิคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองกะพ้อ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อการศึกษาปริยัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 จำนวน 100 รูป ณ วัดหนองกะพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

15402