ร่วม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

 

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ไปตามถนนสุวรรณศร ถึงหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสระแก้ว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร สมาคม มูลนิธิ ประชาชนให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม บริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งนายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย