วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560

นายสรรชาย  ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 เชื่อมความสัมพันธ์ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว มีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้ประกอบการ และพนักงานบริษัท ห้างร้านต่างๆ เข้าร่วมกว่า 300 ภายใต้สโลแกน "รวมพลังแรงงาน ด้านยาเสพติด ใช้ชีวิตแบบพอเพียง"

1493684753778

1493684752341

1493684745311