ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดหนองกะพ้อ วันที่ 10 พ.ค. 2560 ตำบลสระแก้ว  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันวิสาขบูชา

PIC4