ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการที่เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

          โดยมีนายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางศศิพัชร  พงษ์เจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ โดยพร้อมเพียงกัน